La fagfolk gjøre jobben

For å sikre at jobben gjøres riktig, og for å unngå overraskelser er det alltid best å la fagfolk gjøre jobben

Fornøyde kunder

Vi er sikre på at den beste markedsføringen vi har er fornøyde kunder. Nettop derfor er kundens ønsker alltid i fokus hos oss, uavhengig av størrelse på jobben

Rutiner og kvalitetssikring

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring. Som kunde hos oss skal du være fornøyd med alle tjenester, og oppleve en høy grad av service

Nordfjord Vegservice søkar ny medarbeidar.


Nordfjord Vegservice vart etablert i 2010 og er lokalt forankra mitt i fjorden. Med oss på laget har vi ein samansveisa gjeng som i dag teller 9 fulltids ansatte og en del innleie. Vi har dyktige og motiverte arbeidarar som har fagbrev innan fleire forskjellige fag. Forventa årsomsetning i år ligg mellom 22-24millionar.                                    

Vi er i ein prosess med å bygge oss eit nytt bygg som skal innehalde alt som vi treng for vidare drift dei neste 20-30 åra. Vi er ein trygg og god arbeidsplass der dei ansatte kan forvente å bli høyrt og føle seg ivaretatt. Vi ønsker ansatte som har eit langt perspektiv på ansettelsesforholdet sitt. 

Vi har varierte prosjekter som opparbeiding av tomter, utskifting av stikkrenner, massetransport, graving av grøfter, muring, betongarbeid, brøyting, kantslått m.m. Dette utførast ved hjelp av ein moderne maskinpark som består av gravemaskiner, traktorar, lastebil m.m.

Arbeidsoppgåvene er varierte med småjobbar som kanskje berre varer i 1 dag til lengre prosjekt som strekker seg over fleire månadar gjerne heilt opp til 1 år! Er du på utkikk etter ein variert og spennande jobb der du får bruke kreativiteten din, for å finne gode løysingar når det ein vanlegvis gjer ikkje strekker til, og med moglegheit for reise i jobben og rotasjonsarbeid?  Då er kanskje dette ein moglegheit for deg!

Dei ansatte har gode moglegheiter til å vidareutdanne seg internt i bedrifta og vi har fokus på å halde oss oppdatert i faget som vi jobbar med. Det vil måtte påreknast kurs for å halde seg oppdatert, kveld og nattarbeid vil og førekome.

Vi ønsker ein motivert og engasjert arbeidar med fagbrev som maskinførar og eller Mekanisk fagbrev, som ønsker nye utfordringar, og som ikkje er redd for å ta i eit tak. 

Kvalifikasjonar:

  • Fagbrev: Mekanisk eller Maskinførar
  • Førarkort: kl. BE, Traktor, (Fordel med Lastebil)
  • Tidlegare erfaring frå bransjen

Vi tilbyr:

  • Spennande og variert arbeidsoppgåver
  • Opplæring, utvikling og oppfølging
  • Godt arbeidsmiljø
  • Konkurransedyktig lønn
  • Gode pensjonsordningar og forsikringsordningar

Er du den vi leitar etter?

For meir informasjon og søknad, ta kontakt.